HamronUx – Motyw blogowy WordPress

Kilka słów o projekcie

Na projekt tego motywu graficznego ogromny wpływ miały doświadczenia związane z supportem i informacje zwrotne od użytkowników dwóch poprzednich skórek.

Udoskonaliłem dotychczasowe rozwiązania i dodałem kilka nowych nie zapominając oczywiście o najnowszych trendach projektowych.

Demo: https://netbiel.pl/harmonux/

Skórka jest do kupienia na MojoThemes

  • Technologie:

    • CSS3
    • Foundation
    • HTML5
    • WordPress